Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ententefloralesi/public_html/slo/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Smarjeske Toplice

leto: 2016
kategorija VAS: Šmarješke Toplice
nagrada: srebrno priznanje
povezave: http://www.smarjeske-toplice.si/

Občina Šmarješke Toplice se po številu prebivalcev, ki jih šteje 3.277, in površini, ki obsega 34 km2, uvršča med manjše slovenske občine. Med velike jo uvrščajo hiter razvoj in napredek samostojne lokalne skupnosti od leta 2007 do danes in pomembni projekti, ki so že bili izvedeni, so v procesu izvajanja ali v načrtih razvojnih programov.

Voda, ustrezna lega in dobri življenjski pogoji so pripomogli, da so območje Šmarjeških Toplic že v železni dobi poselili prvi prebivalci. Za prvimi staroselci so se skozi različna časovna obdobja na območju ustalili Kelti in Rimljani. V času preseljevanja ljudstev so te kraje odkrili in naselili Slovani. Različne kulture so se zlile med seboj in v kraju pustile pomemben pečat, ki je viden v bogatih in pomembnih arheoloških najdbah ter pestri naravni, kulturni in etnološki dediščini. Uradni zapisi s prvo omembo današnjega področja Šmarjeških Toplic segajo v leto 1074, ko je bila sestavljena pogodba med freisinškim škofom in oglejskim patriarhom o lastništvu kmetijskih gospodarstev na pobočju Vinjega vrha.

Najpomembnejša naravna vrednota na območju je voda, ki je skozi stoletja odločilno vplivala na  oblikovanje tukajšnje pokrajine. Območje je prepleteno s številnimi manjšimi potoki in naključnimi izviri termalne vode, za prebivalce tega območja pa je predvsem pomembna bogata zaloga podtalnice. Voda je z nanosi materiala ustvarila obsežne ravnice, ki jih zaradi rodovitnosti obdajajo polja, njive ter travniki. Pokrajino sestavljajo tudi z gozdovi porasla pobočja in z vinogradi obrasli vinski gorici Koglo in Vinji vrh, ki sta tudi odlični izletniški in razgledni točki.

Naravne in kulturne znamenitosti si je mogoče ogledati v sklopu dveh urejenih tematskih poti imenovanih »Vir življenjske energije«, lokalne znamenitosti pa lahko spoznate tudi ob vožnji s kolesom po urejeni kolesarski poti imenovani »Šmarješka kolesnica«.

Znano je, da so Šmarješke Toplice turističen kraj, saj so za razvoj turizma tu izredne naravne danosti. Poleg termalne vode tudi neokrnjena narava z raznolikim rastlinskim in živalskim svetom. Naravne danosti nudijo številne možnosti za športne aktivnosti in doživetja na prostem in v neposrednem stiku z naravo. Nosilec zdraviliškega turizma so Terme Šmarješke Toplice, ki letno beležijo preko 93.000 nočitev turistov.

Poleg termalne vode imajo Šmarješke Toplice tudi pomembno zalogo naravne pitne vode, s katero se oskrbuje 8 dolenjskih občin in največje slovensko podjetje, tovarna zdravil Krka, d.o.o.

V preteklosti je bilo območje Šmarjeških Toplic izrazito ruralno področje, močno je prevladovalo kmetijstvo. Danes je še vedno ohranjenih 37% kmetijskih obdelovanih površin, vendar med najmočnejšo gospodarsko panogo sodi turizem.

Nadaljnji razvoj področja je naravnan izrazito trajnostno – vse od infrastrukturnih projektov do načrtovanja visokokakovostnega samooskrbnega turističnega kompleksa v Klevevžu, ki bo predvidoma zagotavljal vsaj 200 novih delovnih mest.

Velika pozornost je v Šmarjeških Toplicah usmerjena v vzgojo in izobraževanje, medgeneracijsko druženje ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Nosilci bogatega kulturnega in športnega dogajanja v kraju so številna aktivna društva in združenja, ki skrbijo za pestro družabno življenje v kraju. Pomemben povezovalni člen na področju društvene dejavnosti, je medgeneracijski interpretativni center Hiša žive dediščine, katere prostori so namenjeni delovanju lokalnih društev in organizacij ter prezentaciji kulturne in arheološke dediščine.

  • Flyer
  • Opis: Šmarješke Toplice 2016

Galerija slik

Več iz te kategorije:

Warning: Illegal string offset 'style' in /home/ententefloralesi/public_html/slo/libraries/cms/module/helper.php on line 234

Warning: Illegal string offset 'style' in /home/ententefloralesi/public_html/slo/libraries/cms/module/helper.php on line 251