Zgodovina

Slovenija je v to gibanje vstopila leta 1998, ko sta se v mednarodnem merilu prvič pomerila eno mesto in en manjši kraj.

Od takrat dalje projektni svet Entente florale Slovenija prijavi po enega kandidata v zgoraj omenjenih kategorijah, pogoj pa je, da sta se predhodno dobro uvrstila v nacionalnem tekmovalnem programu "Moja dežela lepa in gostoljubna", ki ga vsako leto organizira Turistična zveza Slovenije.

Projektni svet Entente florale Slovenije se je v letu 2007 preobrazil v novo organizacijsko obliko društva, ki združuje člane vseh vrst na nacionalnem nivoju. Društvo je vključeno v evropsko asociacijo devetih držav Entente Florale Europe.

  • Flyer
  • Opis: Zgodovina
Več iz te kategorije: