Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ententefloralesi/public_html/slo/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Med ocenjevanjem

CASOVNICA

Kandidati se ocenjujejo kot celota skupaj s svojim ožjim in širšim zaledjem (krajino, v katerem se kandidat nahaja) – urbano območje s podeželjem. Neformalni radij pri manjšem kraju je 3,0 km, pri večjem kraju 5,0 km.

Čas ocenjevanja posameznega kraja je pogojen s številom prebivalcev:

Velemesto         > 50,001 preb.                7 ur + kosilo (največ 1 uro)

Mesto                  5,001-50,000 preb.       6 ur + kosilo (največ 1 uro)

Vas                       < 5,000 preb.                   4 ure + kosilo (največ 1 uro)

Pred uradnim začetkom je mogoče izkoristiti 15 minut za npr. sprejem z godbo na pihala, izvedbo skupne fotografije in pozdrava župana. Možna je tudi uradna predstavitev predstavnikov oziroma vseh sodelujočih pri pripravi programa.

Ocenjevanje je razdeljeno na dva dela:

a) dobrodošlica župana in kratka predstavitev kraja (ppt ali film)

  • priporočeno v angleščini, da se s prevajanjem iz maternega jezika ne izgublja časa; trajanje: največ 20 minut in nato čas za vprašanja/odgovore v trajanju največ 15 minut; pomembno je, da ppt predstavitev (slike) sledi razlagi; lahko se pove, kaj vse bo vidno na terenu;

b) ocenjevanje na terenu:

  • krajše razdalje se lahko premagajo peš, za daljše razdalje je potrebno zagotoviti prevozno sredstvo. Kolesom ali drugim zabavnim oblikam prevoznih sredstev se je potrebno izogibati.

Komisija se dosledno drži predhodno potrjenega časovnega razporeda, zato je potrebno dati prednost najpomembnejšim temam. Predstavniki morajo imeti v primeru, da je program ogleda pričel »uhajati« iz okvira določene časovnice, program pripravljen tako, da je mogoče tudi kakšno manj pomembno stvar izpustiti, a le-to ne bo bistveno vplivalo na končen rezultat.

Začetek in konec programa mora biti jasno najavljen!

PROJEKTI - DOKUMENTI

Projekti, ki so predstavljeni v času ocenjevanja, morajo predstaviti pripravljavci oziroma odgovorni (to so npr. prostovoljci, sponzorji, otroci, starejši idr.). Iz projektov se mora jasno videti njihova vključenost in odgovornost.

Dokumenti, ki so v slovenskem jeziku naj imajo v angleščino preveden vsaj naslov in morebitne legende (slednje velja predvsem za načrt namenske rabe prostora).

Posamezni kriterij naj bo predstavljen kratko, jedrnato ter skladno s postavljenimi kriteriji (ves uraden program pregleda kraja je najbolje izdelati tako, da se pri izvajanju programa izpolni vsaka postavljena skupina kriterijev; najbolje je, da se pripravi deset glavnih točk, ki se kar poimenujejo po nazivu posamezne skupine kriterijev).

UDELEZENCI PRI PRIPRAVI

Da bi dobili člani komisije občutek za dobro komunikacijo in sodelovanje med krajani, podjetniki, društvi, občino idr. je zaželeno, da se lahko komisija s posameznimi predstavniki tudi na kratko pogovori.

VODIC PROGRAMA

Oseba, ki bo vodila predviden program naj ne bo uradni vodič ali zgodovinar, ampak oseba, ki bo pripravljena izključno za program. Uradni prevajalec mora biti razumljiv, natančen in strokovno usposobljen.

Zaželena je uporaba mikrofona za vodiča in slušalke za sodnike. V kolikor to ni mogoče, se naj uporabi megafon ali mikrofon z zvočnikom.

PREPOZNAVNOST CLANOV KOMISIJE

Za boljšo prepoznavnost in lažjo komunikacijo med udeleženci in komisijo se lahko pripravijo lastne priponke z imeni in nazivi; ni pa le-to potrebno, saj imajo sodniki svoje uradne priponke.

POSTANKI NA POTI

Ko se na terenu nekaj predstavlja, naj se vodič ustavi na kraju, kjer je senca (pod drevesom, nadstrešnico...).

Poskrbeti je potrebno, da ima komisija v času ocenjevanja tudi krajše postanke, kjer naj bo zagotovljena osvežitev s pijačo z možnostjo uporabe toaletnih prostorov. Take postanke je potrebno časovno opredeliti in omejiti… Za primer ekstremnega vremena naj bodo pripravljena ustrezna zaščitna sredstva (dežniki, pokrivala…).

  • Flyer
  • Opis: Uradno ocenjevanje
Več iz te kategorije:

Warning: Illegal string offset 'style' in /home/ententefloralesi/public_html/slo/libraries/cms/module/helper.php on line 234

Warning: Illegal string offset 'style' in /home/ententefloralesi/public_html/slo/libraries/cms/module/helper.php on line 251