Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ententefloralesi/public_html/slo/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Naloge in dejavnosti

Vsebina dela društva je predvsem naslednja:

 • s svojo dejavnostjo: sestanki, razgovori in svetovanji v lokalnem okolju vpliva na dvig bivanjske kulture in estetsko ter naravi prijazno ureditev življenjskega okolja,
 • koordiniranje in sodelovanje v aktivnostih ob nacionalnih tekmovanjih in ocenjevanjih urejenosti slovenskih krajev,
 • koordiniranje in sodelovanje v aktivnostih ob mednarodnih tekmovanjih in ocenjevanjih urejenosti slovenskih krajev,
 • usmerjanje in priprava članov na mednarodnem tekmovanju Entente Florale Europe,
 • sodelovanje z evropsko asociacijo iste vsebine Entente Florale Europe (EFE) oz. European Association for Flowers and Landscape (AEFP),
 • zagotavljanje dela enega člana mednarodne žirije iz Slovenije v tekmovanju EFE in aktivnosti v zvezi s tem po programu EFE (pripravljalni sestanki in izvedba ocenjevanja ipd.),
 • zagotavljanje dela člana upravnega odbora AEFP, ki je v načelu predsednik društva oz. ga v odsotnosti nadomešča podpredsednik,
 • sodelovanje z institucijami in zvezami s področja turizma, ki se ukvarjajo s podobnimi vsebinami na državnem nivoju,
 • vzpodbujanje sodelovanja med slovenskimi kraji in kraji izven meja države v smislu izmenjave idej in primerov dobrih praks,
 • vzpodbujanje in sodelovanje pri usklajenem izdajanja vzgojne, strokovne turistične in ostale literature ter edicij turistično propagandnega značaja,
 • splošno informacijska dejavnost.
 • Flyer
 • Opis: Naloge in dejavnosti
Več iz te kategorije:

Warning: Illegal string offset 'style' in /home/ententefloralesi/public_html/slo/libraries/cms/module/helper.php on line 234

Warning: Illegal string offset 'style' in /home/ententefloralesi/public_html/slo/libraries/cms/module/helper.php on line 251