Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ententefloralesi/public_html/slo/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Rogaska Slatina

leto: 2008
kategorija MESTO: Rogaška Slatina
nagrada: srebrno priznanje
povezave: www.rogaska-slatina.siwww.rogaska-tourism.com

Edinstvena sestava naravne mineralne vode Donat Mg je še danes glavni razlog, da je Rogaška Slatina že stoletja priljubljeno evropsko zdravilišče. Turistična ponudba Rogaške Slatine je bila vedno prepletena s pestrim kulturno-zabavnim dogajanjem v zdravilišču in kraju in tej tradiciji se skuša slediti tudi v sedanjosti. Poleti Rogaška Slatina dobesedno zaživi s svojimi promenadnimi koncerti in številnimi prireditvami, ki se odvijajo v prečudovitem ambientu zdraviliškega parka.

Srečevanje in spoznavanje ljudi, ki jih druži želja po kakovostnem, zdravem in sproščujočem oddihu, so že od nekdaj razlog za obisk vrelcev zdravja, ob katerih vsakič znova preseneča majhen, a edinstven kraj na vzhodu Slovenije.

Turizem je v Rogaški Slatini, poleg steklarstva in drugih dejavnosti, ena izmed najpomembnejših gospodarskih dejavnosti in kot izrazito turistični kraj si prizadeva zagotoviti prijetno bivalno okolje, ki je pomembno tako za obiskovalce kot tudi za prebivalce. Pomena urejenosti kraja za uspešen razvoj turizma se zavedajo vsi: lokalna oblast, podjetja in občani, ki vsi po svojih močeh pripomorejo k lepšemu izgledu kraja, kar se kaže v številnih priznanjih, katera je prejela Rogaška Slatina.

Rogaška Slatina se je tako leta 2008 odločila za sodelovanje na evropskem tekmovanju v urejenosti okolja Entente Florale 2008, kjer je prejela srebrno medaljo v urejenosti okolja ENTENTE FLORALE 2008  in posebno priznanje za skrb za ljudi s posebnimi potrebami. V letu 2006 je v podobnem tekmovanju na slovenskem nivoju osvojila 1. mesto v kategoriji izrazito turističnih krajev, naziv najlepše urejen izrazito turistični kraj Slovenije pa je s strani Turistične zveze Slovenije prejela tudi v letu 2009.

Rogaška Slatina želi tako s sodelovanjem na podobnih tekmovanjih prispevati k še večji ozaveščenosti občanov o pomembnosti bivanja v lepo urejenem okolju in nadaljevati z vsakoletnimi aktivnostmi na področju urejanja kraja. Prav zaradi tega se je občina Rogaška Slatina odločila za akcijo ”Cvetoča Rogaška”, ki jo od leta 2002 skupaj z vrtnimi centri izvaja vsako pomlad, katere namen je spodbujati občane k urejenosti domov z rožami na balkonih in oknih kot tudi z gredicami in v kateri sodeluje preko 1000 gospodinjstev. S širjenjem mesta, izgradnjo novih cest, krožišč, kolesarski stez vedno poskrbijo tudi za urejenost novih površin z zasaditvijo gredic in dreves.

Rogaška Slatina je bila na nivoju države proglašena za invalidom prijazno mesto, z vsako novo infrastrukturno investicijo pa se trudijo odpravljati gibalne ovire, nezanemarljivo pa je tudi dejstvo, da želijo mirujoč promet urediti tako, da bi ga čim več spravili pod nivo zemeljske površine, zato sta že izgrajeni dve parkirni hiši, prostorski načrt pa jih predvideva še kar nekaj - na ta način Rogaška Slatina ohranja vsaj enak nivo zelenih površin v mestu, promet pa je že pred desetletji z zunanjo in notranjo obvoznico speljan iz centra mesta.

Za biološko čiščenje odpadnih voda je občina Rogaška Slatina poskrbela s čistilno napravo Rogaška Slatina, poleg ločenega zbiranja odpadkov na ekoloških otokih, so leta 2007 v okviru novega programa ravnanja z odpadki pri gospodinjstvih začeli z izvajanjem popolnega izvornega ločevanja odpadkov z zbiranjem odpadne embalaže po sistemu »rumena vreča«. Ker želijo občane spodbuditi k odgovornemu ravnanju z odpadki, se vsako leto organizira čistilna akcija Očistimo Rogaško Slatino, področju okoljevarstvenega izobraževanje pa se veliko pozornosti namenja že v osnovnih šolah, kjer so te vsebine zajete v učne načrte (t.i. program Eko šole).

Geografska lega mesta Rogaška Slatina že sama po sebi zagotavlja veliko zelenih površin, katerih okoliški griči so prepredeni s sprehajalnimi potmi, hribi pa s planinskimi. Še posebej privlačni so gozdovi širšega območja Boča, ki je zaradi pestrosti in množice naravnih vrednot zavarovano kot krajinski park. Tu najdemo številne redke in ogrožene rastlinske in živalske vrste. Najbolj znamenita je velikonočnica (Pulsatilla grandis), ki jo najdemo le še na dveh rastiščih v bližini. Območje Krajinskega parka Boč se uvršča tudi v mrežo evropskih zavarovanih območij Natura 2000.

Rogaška Slatina je danes veliko več kot le zdravilišče. Razvila se je v atraktiven kraj, ki je znal več kot 400-letno tradicijo združiti z modernim duhom sodobnosti in kateri se zaveda pomena trajnostnega razvoja in zagotavljanja prijetnega bivalnega okolja, ki je pomembno tako za obiskovalce kot tudi za prebivalce.

  • Flyer
  • Opis: Rogaška Slatina 2008

Galerija slik

Več iz te kategorije:

Warning: Illegal string offset 'style' in /home/ententefloralesi/public_html/slo/libraries/cms/module/helper.php on line 234

Warning: Illegal string offset 'style' in /home/ententefloralesi/public_html/slo/libraries/cms/module/helper.php on line 251