Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ententefloralesi/public_html/slo/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Velika Polana

leto: 2014
kategorija VAS: Velika Polana
nagrada: zlato priznanje
povezave: www.velika-polana.si

Občina Velika Polana je razpoznavna po svoji naravni in kulturni dediščini, ki je pomembna v nacionalnem in evropskem smislu, zato je zelo pomembno kako gospodarimo oz. ravnamo z in v prostoru. Občinski prostorski načrt je ta krovni dokument, ki določa smeri razvoja prostora, določa pogoje za uvrščanje objektov v prostor in druge aktivnosti v prostoru. Vsebina občinskega prostorskega načrta je kompromis med pobudami javnosti in razvojnih teženj občine na eni strani in smeri državnih soglasodajalcev na drugi strani. Postopek se začne na približno sedem do deset let in poteka v več fazah. Sam dokument sprejme po pridobitvi vseh smernic, javni razgrnitvi in pozitivni presoji vplivov na okolje občinski svet Občine Velika Polana in velja do potrditve novega dokumenta. Smeri razvoja občine po različnih področjih pa so na drugi strani določene z Načrtom razvojnih programom in kot take sestavni del Regionalnega razvojnega programa in Programa razvoja podeželja našega območja oziroma regije. Vsebina je odraz tako razvojnih potreb občine, kjer pri tem sodelujejo tako vaški odbori, odbori občinskega sveta in občinski svet, kot tudi drugi organi in so prav tako usklajeni in potrjeni s strani občinskega sveta. Načrt razvojnih programov je živ dokument, ki omogoča pobudnikom, da posedujejo svoje predloge kadarkoli v obravnavo in potrditev.

  • Flyer
  • Opis: Velika Polana 2014

Galerija slik

Več iz te kategorije:

Warning: Illegal string offset 'style' in /home/ententefloralesi/public_html/slo/libraries/cms/module/helper.php on line 234

Warning: Illegal string offset 'style' in /home/ententefloralesi/public_html/slo/libraries/cms/module/helper.php on line 251